ابتدای سوره های قرآن - 1397-09-29 17:39:00
ارزشیابی نیروهای پشتیبانی و خدمات ( آموزش و پرورش ) نمونه تکمیل شده - 1397-04-19 23:38:00
ارزشیابی کادر آموزشی ( آموزش و پرورش ) نمونه تکمیل شده - 1397-04-16 20:34:00
روش شماره گذاری صفحات در یک سند word با چندین نوع شماره گذاری - 1397-03-10 22:44:00
نام پیامبران در قرآن مجید - 1396-10-27 22:40:00
آیات مربوط به حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن - 1396-10-11 22:00:00
ماشین حساب ویندوز - 1396-05-17 20:17:00
جشنهاي مهم آريايي ها در آثار ادبي - 1395-06-29 01:02:00
مي در كلام خيام - 1395-06-16 11:26:00
بهشت و دوزخ در كلام حكيم عمر خيام نيشابوري - 1395-04-30 20:40:00
كوف و صعوه در كلام عطار - 1395-04-23 20:11:00
بوتيمار درمنطق الطير عطار و آثار ديگر شعرا - 1395-04-07 20:40:00
باز در منطق الطير عطار و ديگر شعرا - 1395-04-01 20:01:00
بيان عجايب طبيعت در كلام اسدي طوسي - 1395-03-26 16:25:00
اثر زه كشي بر جلوگيري از شوره زار شدن زمين - 1395-03-20 23:49:00
روزگار نامراد - 1395-02-11 18:07:00
سوگواري در شاهنامه حكيم طوسي - 1395-01-26 20:03:00
نوشتن اطلاعات در چندين فايل word - 1394-12-23 16:30:00
پادشاهان ساساني در شاهنامه حكيم طوس - 1394-12-13 17:41:00
تغيير به طور همزمان روي چند عكس - 1394-10-25 18:29:00
حكايتي زيبا از هفت اورنگ جامي - 1394-10-07 18:14:00
داستان جالب هفتواد در شاهنامه فردوسي - 1394-09-10 23:10:00
نمونه سؤال درس مطالعات كلاس ششم - 1394-08-29 23:57:00
بخش پذيري - 1394-08-18 21:27:00
نمونه سؤال تاريخ و مدني كلاس پنجم ابتدايي - 1394-08-07 17:47:00
ضربهاي جالب در 9 - 1394-07-22 20:15:00
كشته شدن شاهان كياني و انتقام آنها - 1394-07-14 23:03:00
خارشتر ( خارآدور ) - 1394-06-26 21:49:00
سؤالات كاربرد نسبت و تناسب در كلاس پنجم - 1394-06-22 23:05:00
چند سؤال از رياضي كلاس ششم همراه با پاسخ - 1394-06-13 12:04:00
چند سؤال رياضي با پاسخ - 1394-06-11 21:07:00
بلبل در كلام شاعران - 1394-06-07 01:37:00
تكرار در شعر - 1394-06-02 23:31:00
چند رابطه ساده رياضي - 1394-05-27 01:24:00
سؤالات رياضي ششم - 1394-05-13 23:06:00
نمونه سؤال ارزشيابي درس مطالعات اجتماعي كلاس ششم دبستان - 1394-05-06 01:50:00
سرگرمي هاي فكري رياضي - 1394-04-18 18:08:00
پاسخ سرگرمي هاي فكري رياضي - 1394-04-18 17:20:00
چند سؤال از رياضي ششم همراه با پاسخ - 1394-04-09 17:22:00
سرگرمي هاي رياضي - 1394-03-30 19:35:00
نمونه سؤال درس تاريخ كلاس پنجم - 1394-03-26 01:35:00
شاهان سلسله اشكاني در شاهنامه فردوسي - 1394-03-20 20:20:00
شاهان سلسله كيان در شاهنامه فردوسي - 1394-03-18 19:53:00
نام شاهان ايران زمين مطابق شاهنامه فردوسي - 1394-03-16 23:13:00
نمونه سؤال درس جغرافي كلاس پنجم دبستان - 1394-02-26 20:07:00
محيط زمين - 1394-02-22 18:09:00
سيري در منطق الطير عطار ( كبك و هماي ) - 1394-02-06 12:59:00
گياه اشك تمساح يا گل طبقاتي - 1394-02-01 20:09:00
ارزشيابي درس علوم كلاس پنجم دبستان - 1394-01-03 21:42:00
سيري در منطق الطير (طاووس و بط) - 1393-12-15 11:18:00
سرگرمي رياضي - 1393-12-07 22:03:00
گل ختمي - 1393-11-28 19:03:00
محيط و مساحت كلاس ششم - 1393-11-24 17:16:00
نمونه سؤال درس مطالعات اجتماعي كلاس ششم ابتدايي - 1393-11-07 22:54:00
سرگرمي رياضي - 1393-10-30 19:34:00
سؤالات رياضي ششم با پاسخ - 1393-10-16 22:04:00
نمونه سؤال رياضي پايه ششم - 1393-10-15 18:21:00
شعري زيبا از شاعر طبيعت منوچهري - 1393-10-04 23:24:00
گياهان دارويي تنگ طه (انزروت) - 1393-09-24 21:08:00
ارزشيابي درس علوم كلاس پنجم دبستان - 1393-09-22 20:09:00
روشهاي جهت يابي - 1393-09-19 16:49:00
سنگها - 1393-09-15 20:11:00
واكنش لارو حشره به لمس شدن - 1393-09-15 11:26:00
هندوانه ماري (ابوجهل) - 1393-09-09 17:55:00
عكسهايي از زيبايي هاي طبيعت - 1393-08-26 18:42:00
مجموع زواياي ستاره - 1393-08-23 23:01:00
طرز تهيه مرباي انار - 1393-08-19 23:47:00
زيباترين شعر پروين اعتصامي - 1393-08-09 01:07:00
بيان عجايب بتها و بتخانه هاي هنددر كلام اسدي طوسي - 1393-07-09 22:55:00
نمونه سوال دروس رياضي و تاريخ و جغرافي و علوم كلاس پنجم دبستان تنگ طه - 1393-07-05 18:00:00
داستان سيمرغ و بلبل و طوطي - 1393-06-27 01:34:00
ستايش پروردگار و نعت پيامبر در منطق الطير عطار - 1393-06-23 19:40:00
سيري در منطق الطير عطار - 1393-06-13 17:43:00
تعيين تعداد بزغاله - 1393-06-11 12:02:00
بازي با چوب كبريت - 1393-06-11 01:53:00
حساب كردن پول خريد - 1393-06-09 23:17:00
دو مسأله در صفحه شطرنج - 1393-06-07 17:22:00
محيط و مساحت اشكال منتظم هندسي - 1393-06-07 01:24:00
پيدا كردن سرعت متوسط - 1393-06-05 17:39:00
برگ گياهان - 1393-06-02 17:48:00
گل گياهان - 1393-05-31 01:33:00
ساقه گياهان - 1393-05-02 15:39:00
ريشه گياهان - 1393-05-01 18:27:00
ضرب اعداد در 9 - 1393-04-27 01:05:00
سرگرمي هاي فكري - 1393-04-19 13:41:00
سرگرمي هاي فكري - 1393-04-19 13:31:00
تكليف اوقات فراغت كلاس سوم دبستان طه تنگ طه - 1393-04-03 01:42:00
باغات تنگ طه در فصل پاييز - 1393-03-21 02:10:00
عدد جالب 123456789 - 1393-03-13 11:30:00
چند مسأله از درس رياضي كلاس سوم به همراه پاسخ - 1393-03-12 01:34:00
سرگرمي رياضي - 1393-03-03 15:42:00
سرگرمي رياضي - 1393-03-03 15:33:00
مساحت شكلهاي هندسي در دوره ابتدايي - 1393-03-01 23:31:00
تبدیل واحدها در کلاس پنجم و ديگر كلاسها - 1393-03-01 22:51:00
نمونه سؤال فارسي كلاس سوم دبستان طه تنگ طه سال 93 - 1393-02-21 22:25:00
نمونه سؤال كلاس سوم دبستان طه تنگ طه - 1393-01-30 23:44:00
حتي به چشمها هم نمي شود اعتماد كرد - 1393-01-28 19:05:00
نمونه سؤال درس مطالعات اجتماعي كلاس سوم ابتدايي سال93 - 1393-01-03 01:03:00
نمونه سؤال درس رياضي كلاس سوم ابتدايي سال93 - 1393-01-02 01:28:00
نمونه سؤال درس هديه هاي آسماني كلاس سوم ابتدايي سال93 - 1393-01-02 01:19:00
نمونه سؤال درس فارسي كلاس سوم ابتدايي سال93 - 1393-01-02 01:10:00
نمونه سؤال علوم تجربي كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-26 20:07:00
نمونه سؤال مطالعات اجتماعي كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-26 19:50:00
نمونه سؤال هديه هاي آسماني كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-26 19:41:00
مربعهاي جادويي - 1392-12-23 01:40:00
تكليف شب سوم ابتدايي سال 92 - 1392-12-18 23:40:00
نمونه سؤال رياضي كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-18 23:32:00
اشكالات كتاب رياضي كلاس سوم دبستان سال92 قسمت سوم - 1392-12-15 18:03:00
اشكالات كتاب رياضي كلاس سوم دبستان سال 92 قسمت دوم - 1392-12-15 17:54:00
اشكالات كتاب رياضي كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-15 17:18:00
اشكالات كتاب علوم تجربي كلاس سوم دبستان سال92 قسمت 2 - 1392-12-11 09:43:00
اشكالات كتاب علوم تجربي كلاس سوم دبستان سال 92 - 1392-12-11 09:20:00
معماها و سرگرمي هاي رياضي - 1392-12-01 11:43:00
پاسخ معماها و سرگرمي هاي رياضي - 1392-12-01 11:31:00
حلقه شگفت انگيز - 1392-11-23 22:40:00
پرواز پاره خط - 1392-11-14 23:46:00
نمونه سؤال تاريخ كلاس پنجم - 1392-11-10 16:51:00
پيدا كردن ارقام در تقسيم - 1392-10-22 23:23:00
خوش شانس ترين عدد از بين 1000 عدد - 1392-10-21 16:11:00
تعيين تعداد جمله در زبان فارسي - 1392-09-20 19:40:00
آفات انار - 1392-09-09 17:11:00
تشخيص اعداد اول - 1392-08-22 21:32:00
شمارش اعداد - 1392-08-18 20:17:00
لطيفه هاي اصفهاني - 1392-05-04 12:35:00
هوش و درايت ملا - 1392-04-23 01:32:00
زيباترين شعر پروين (اختر چرخ ادب) - 1392-04-17 23:05:00
نظری به جز تو با کس به کس دگر ندارم - 1392-04-04 23:46:00
محمد قدسي دارابي - 1392-04-03 21:59:00
چگونگي ساخت مداد - 1392-03-15 12:09:00
دستور زبان فارسي - 1392-02-09 18:30:00
حكومتهاي ايراني پس از اسلام - 1391-11-10 11:26:00
برنده شرط بندي - 1391-10-13 20:01:00
تاريخچه بت پرستي - 1391-09-08 18:35:00
رياضي ششم دبستان - 1391-09-02 23:22:00
تعیین تعداد گوی ها - 1391-06-15 01:36:00
مقایسه وزن گلوله ها - 1391-05-16 23:17:00
وعده دادی که شوم مست و دو بوست بدهم - 1391-05-11 18:01:00
عدد جالب 100 - 1391-05-06 18:04:00
سرگرمی های فکری - 1391-04-13 19:14:00
تقویت انشا در دوره ابتدایی - 1391-03-12 09:50:00
پرده داری مکه - 1391-02-06 01:42:00
حضرت ابراهیم و کمک نخواستن از جبرئیل - 1391-01-21 19:43:00
خواب ریاضی - 1390-12-09 22:40:00
گل سرخ - 1390-12-03 11:46:00
نمونه سوال سوم دبستان - 1390-11-21 22:40:00
خلاقیت ابن سینا - 1390-11-17 01:09:00
لطیفه - 1390-10-20 19:52:00
نشان دادن آتشفشان - 1390-10-16 01:52:00
باغ وحش - 1390-09-20 22:23:00
سخنان بزرگان - 1390-09-05 23:21:00
آيت الله انصاري نوايگاني - 1390-08-28 18:59:00
آزمایش تجزیه آب - 1390-08-15 20:19:00
داستان عامیانه - 1390-08-15 20:07:00
خاصیت جالب بعضی اعداد - 1390-08-08 18:34:00
ضرب های ساده - 1390-08-08 18:26:00
تست هوش - 1390-07-15 15:54:00
جواب تست هوش - 1390-07-15 15:42:00
روستای تنگ طه - 1390-07-15 13:30:00
برداشت انار روستای تنگ طه - 1390-07-15 13:19:00
تكليف شب سوم ابتدايي - 1390-07-15 12:12:00
كريم جان - 1390-07-12 23:17:00