حكومتهاي ايراني پس از اسلام
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

دودمان پس از اسلام

پس از حمله اعراب به امپراطوري بزرگ ايران و شكست ساسانيان از اعراب ، اعراب كه از ديرباز زير سلطه ايرانيان بودند حالا مجالي يافتند تا قوم آريا را تحقير نمايند آنها از هيچ كاري جهت تحقير ايرانيان خودداري نمي كردند . در اين بين ايرانيان نيز كه پس از شكست در مقابل اعراب شوكه شده بودند تا سالها تحت سلطه كامل اعراب بودند تا اينكه در دوران طاهريان كه ابتدا به كمك ابومسلم بني عباس را به قدرت رساندند بعدها كه به حكومت خراسان رسيدند  ، طاهر ذواليمينين در خطبه نماز نام خليفه را نبرد و البته خودش پس از آن مرد و جانشينانش نيز ديگر چندان مطيع خليفه نبودند و پس از آن جسته و گريخته حكومتهاي مستقل يا نيمه مستقل در ايران به وجود آمد كه البته برخي در منطقه كوچكي حكمراني مي كردند و برخي مواقع چندين حكومت در كشور وجود داشت مانند دوره بين حمله اول و دوم قوم مغول كه حكومتهاي جلايريان و چوپانيان و مظفريان و سربداران كه بيشتر در شمال غرب بودند حكومت مي كردند . در دوره آل بويه ف توانستند خلافت بغداد را دست نشانده خود كنند و براي نخستين بار مذهب رسمي را شيعه اعلام نمايند . تا اينكه حكومت خلفا بعد از حمله مغول به طور كامل از بين رفت . در زير جدول حكومتهاي ايراني پس از اسلام آورده شده است البته برخي حكومتهاي كوچك در اين جدول نيامده است .

 

سلسله

زمان حکومت

اولین و آخرین خلیفه یا شاه

منطقه حکومت

يا پايتخت

اشخاص معروف

سایر موارد

بنی امیه

41 تا 132 قمری

معاویه -مروان

ابتدا شام سپس قلمرو اسلام

معاویه – یزید مروان - هشام - عمر

فتوحات مسلمانان به نهایت خود رسید و آنها تا جنوب فرانسه و از شرق نیز تا هند پیشروی کردند.

بنی عباس

132 تا 656 قمری

سفاح – المستعصم بالله

ابتدا عراق بعد ایران

سفاح – مأمون- هارون

تغییر پایتخت از عراق به ایران

طاهریان

206 تا 259 قمری

طاهر ذوالیمینین

محمد بن طاهر

مرو و

طاهر ذوالیمینین

محمد بن طاهر

براي اولين بار پس از اسلام حكومت شرق ايران را به دست گرفتند

صفاريان

(۲۶۱ - ۲۸۷ ه. ق.)

یعقوب لیث

ابو احمد خلف بن احمد

سيستان

یعقوب لیث

عمرو ليث

براي اولين بار پس از اسلام  از زبان فارسي در دربار استفاده شد

سامانيان

(۲۶۱ - ۳۸۹ ه. ق.)

نصر اول

ابوالفوارس

سامان

نصر اول

ابوالفوارس

پيدايش خط نوين فارسي

آل زيار

(۳۱۵ - ۴۶۲ ه. ق.)

مرداویج ابن زيار

جستان بن انوشيروان

ديلم (گيلان )

مرداویج ابن زيار

جستان بن انوشيروان

 

آل بويه

(۳۲۰ - ۴۴۰ ه. ق.)

عمادالدوله علی

ملك رحيم ابو نصر

ديلم (گيلان )

عمادالدوله علی

ملك رحيم ابو نصر

آل بويه به بغداد حمله برده و براي مدتي كشور را كاملا از اطاعت خليفه خارج نمودند .

غزنويان

(۳۸۸ - ۵۵۵ ه. ق.)

سلطان محمود

سراج الدوله ابوالملوک

غزنه

سلطان محمود

سلطان مسعود

حمله هاي فراوان به هند

سلجوقيان

(۴۲۹ - ۵۹۰ ه. ق.)

طغرل بیک

ابوالحارث سنجر احمدبن ملکشاه

شرق درياي خزر

طغرل بیک

سنجر  ملکشاه

فتح اورشليم و انطاكيه – گسترش هنر و ادب و علوم مختلف – ايجاد مدارس نظاميه

خوارزمشاهيان

(۴۷۰ - ۶۱۷ ه. ق.)

انوشتکین غرجه

جلال الدین منکبرنی

خوارزم

انوشتکین غرجه

جلال الدین منکبرنی

از غلامان سامانيان بودند كه با پيشرفتي كه داشتند به حكومت رسيدند

ايلخانان مغول

(۶۵۴ - ۷۳۶ ه. ق.)

هولاکو خان

انوشیروان

 

هولاکو خان

انوشیروان

ويراني كشور در ابتداي اين دوره و جبران برخي خرابي ها در ادامه دوره – از بين رفتن خلافت خلفاي عباسي

تيموريان

(-۷۷۱ ۹۰۳ ه. ق)

تیمور گورکانی

سلطان حسین بن بایقرا

 

تیمور گورکانی

سلطان حسین بن بایقرا

بيشتر اين دوره با جنگ و خونريزي همراه بود اما باز در همين دوره به هنر و فرهنگ و علم نجوم توجه خاصي شد

صفويه

- (۹۰۶ - ۱۱۳۵ ه. ق.)

شاه اسماعیل اول

سلطان حسين

اردبيل اصفهان

شاه اسماعیل اول

سلطان حسين

مذهب شيعه رسمي شد . پايتخت سه بار تغيير كرد.در پايان اين دوره به قدري حكومت ضعيف شد كه افغانها اين موقعيت استفاده كرده و 7 سال ايران را در اشغال خود گرفتند

افشاريه

(۱۱۴۸ - ۱۱۶۱ ه. ق.):

نادرشاه

نادر ميرزا

خراسان

نادرشاه

نادر ميرزا

بركنار نمودن افغانها از حكومت . لشكركشي به هند جهت مجازات افغانها

زنديه

(-۱۱۶۳ ۱۲۰۹ ه. ق.)

کریم خان زند

لطفعلي خان

فارس

کریم خان زند

لطفعلي خان

كريم خان با ترحم بر آقا محمد خان باعث نابودي سلسله زنديه شد

قاجاريه

(۱۲۰۹ - ۱۳۴۵ ه. ق.)

آغا محمد خان

احمد شاه

تهران

آغا محمد خان

احمد شاه

قسمتهاي زيادي ازكشور ما به بيگانگان واگذار شد و اوضاع كشور بي نهايت اسف بار شد – جنگ جهاني اول و بروز قحطي شديد در كشور

پهلوي

آغاز۱۳۴۵ ه. ق. ۱۳۰۴ ه. ش

رضا شاه

محمدرضا شاه

تهران

رضا شاه

محمدرضا شاه

جنگ جهاني دوم

جمهوري اسلامي

آغاز ۱۳۵۷ ه. ش.)

روح‌الله خمینی

تهران

امام خمینی

آيت الله خامنه اي

 

حكومت از شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تغيير يافت

 


نظرات شما عزیزان:

رضا تقی نژاد - سایت اختصاصی و مردمی دهستان فداغ
ساعت14:36---24 فروردين 1392
با سلام خدمت شما همکاران و خادمان عزیز که در اطلاع رسانی تلاش می کنید و با مطالب خوب خود ؛ مردم را آگاه می سازید.

وب شما بسیار قشنگ و با مطالب جذاب و دوست خوانا می باشد و باید تبریک گفت که یک خادم و خدمتکاری هستید که با دل و جان مسئولیت را بر عهده دارید و خبرها و مطالب متفاوت را انعکاس و منتشر می نمایید.
ما که از وب شهر شما بسیار راضی هستیم و خیلی خوشحالم که به مردم خود کمک می کنید و خبرهای یک شهر و روستا را به گوش همه مردم میرسانید.

شما عزیزان را به دیدن از سایت اختصاصی و مردمی دهستان فداغ دعوت می نماییم و با نظرات سازنده خود ما را در هرچه بهتر شدن این سایت کمال همکاری و همیاری نمایید. منتظر حضور سبز شما عزیزان هستیم

www.fedagh.com

و یا

www.fedagh.ir


رضا تقی نژاد - سایت اختصاصی و مردمی دهستان فداغ
ساعت21:55---22 فروردين 1392
با سلام خدمت شما همکاران و خادمان عزیز که در اطلاع رسانی تلاش می کنید و با مطالب خوب خود ؛ مردم را آگاه می سازید.

وب شما بسیار قشنگ و با مطالب جذاب و دوست خوانا می باشد و باید تبریک گفت که یک خادم و خدمتکاری هستید که با دل و جان مسئولیت را بر عهده دارید و خبرها و مطالب متفاوت را انعکاس و منتشر می نمایید.
ما که از وب شهر شما بسیار راضی هستیم و خیلی خوشحالم که به مردم خود کمک می کنید و خبرهای یک شهر و روستا را به گوش همه مردم میرسانید.

شما عزیزان را به دیدن از سایت اختصاصی و مردمی دهستان فداغ دعوت می نماییم و با نظرات سازنده خود ما را در هرچه بهتر شدن این سایت کمال همکاری و همیاری نمایید. منتظر حضور سبز شما عزیزان هستیم

www.fedagh.com

و یا

www.fedagh.ir


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:ايران , صفويه , پهلوي , زنديه , خلفا , مغول, :: 11:26 :: نويسنده : ابوالفضل

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 505
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 862
بازدید ماه : 13679
بازدید کل : 62945
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1