نمونه سوال دروس رياضي و تاريخ و جغرافي و علوم كلاس پنجم دبستان تنگ طه
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

ارزشيابي كليه دروس كلاس پنجم دبستان طه تنگ طه

رياضي

1 -  پس از مدت یک ساعت و سه دقیقه و 4ثانیه جای  کدام عقربه بیشتر تغییر کرده است ؟

 الف – ثانیه شمار          ب – دقیقه شمار      ج – ساعت شمار            د – هرسه به یک اندازه

2 – یک کیلومتر مربع چند متر است ؟

الف –  10000               ب –  100         ج –  1000             د -     هیچکدام                   

3 - نصف زاویه ((م ل ر)) چند درجه است       

الف – 60 درجه         ب –  90 درجه       ج –  120 درجه       د -  150 درجه                        

4 – مجموع دو عدد 124 و اختلاف آنها 20 است عدکوچکتر کدام است 

الف –55            ب –  52                  ج –  72                 د -  86

5 – تعداد خط تقارن کدام شکل بیشتر است ؟

الف –  مثلث            ب –  مربع          ج –  مستطیل             د -  لوزی

6 – هر متر از نوعی سیم 10 گرم وزن دارد اگر یک بسته از آن 20 کیلو گرم باشد طول این بسته چند کیلومتر است ؟

 الف –  200 کیلوگرم       ب –  2 کیلومتر         ج –  20000 متر     د -  موارد ب و ج

7 – آب مصرفی خانه ها را با واحد ............... اندازه می گیرند .

الف –  متر مکعب         ب –  متر مربع           ج –  لیتر               د -  سی سی

8 -بهنام خمس کتاب داستانش را خوانده است . او چند درصد از کتاب داستانش را خوانده است ؟  

   الف – 20 درصد        ب – 35 درصد        ج – ٪35             د - ٪45        

9 – مجموع پول مهدی و آرمین و سعید 27000 تومان است اگر نسبت پول آنها به ترتیب 3 و 2 و 4  باشد پول سعید چه قدر است؟

الف – 14000 تومان       ب  –20000 تومان      ج – 12000 تومان        د – 8000 تومان

10 – باقی مانده تقسیم 5098 بر3 می شود..........

 الف – 22                  ب – 1                  ج – 5                         د - 25 

11 – باقی مانده تقسیم 4673547 بر 5 می شود

 الف - 3            ب -  7             ج -   2                                 د -   4             

12 – کدام عدد برای جدول مناسب است ؟    

33 27
  54

الف - 60                   ب -  66                 ج -  77                 د -   63

 

1 – اسلام از سرزمین ........... طلوع کرد .

الف - ایران               ب - مدینه             ج – عربستان            د – حبشه

2 – حضرت خدیجه ( س ) ثروت خود را در ...................... خرج کرد.

الف - راه خدا و جنگ با کفار        ب –راه خدا و تبلیغ اسلام  

ج – جنگ با کفار و تبلیغ اسلام         د – هیچکدام

3 – مهمترین کار پیامبر در مدینه ............ بود .

الف – ساختن مسجد       ب – جنگ با کفار   ج – ساختن خانه     د – تشکیل حکومت اسلامی

4 – سردسته مخالفان پیامبر در مدینه ..........بود .

الف – ابوسفیان      ب – عمر        ج – معاویه        د – عبدالملک مروان

5 – کدام مورد از جنگهای پیامبر نمی باشد ؟

الف – بدر            ب – جمل                  ج – خندق               د – احد

6 – مؤسس سلسله بنی امیّه .......... بود .

الف – عثمان       ب – امیّه            ج – سمیّه             معاویه

7 – پس از رحلت پیامبر (ص ) بین مسلمانان بر سر .................  اختلاف پیدا شد .

الف – اختلاف        ب – بیعت                ج – خلافت                د – بعثت

8 - مبداء تاریخ ما مسلمانان ..............می باشد .

الف – هجرت مسلمانان از مکّه به حبشه       ب – هجرت پیامبر از مکّه به مدینه   

   ج – فتح مکّه                       د – بعثت پیامبر

9 – چند درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.

الف – 98 درصد        ب – بیش از 98 درصد    ج – 58 درصد     د – بیش از 58 درصد

10 – بر اساس قانون اساسی کشورمان وظیفه مجلس شورای اسلامی ...............می باشد .

الف – تصویب قانون                    ب – اجرای قانون    

   ج – نظارت بر اجرای قانون       د – رسیدگی به شکایت های مردم

11 – مهم ترین وظیفه حکومت در جمهوری اسلامی چیست ؟

الف بهبود زندگی مردم            ب – آموزش و پرورش       

     ج – نگهبانی از استقلال      د – پاسداری از اسلام

12 – در کشور ما ..............برنامه ای است که مردم را برای رسیدن به جامعه اسلامی راهنمایی می کند .

الف - رهبری     ب – قانون اساسی      ج – دولت             د – دادگستری

13 – بالاترین درجه ایثار ................. است .

الف -  انفاق         ب -  تعاون         ج - شهادت            د - وحدت

جغرافي

1 – در کدام استان احتمال بارش برف بیشتر است ؟

الف - کردستان         ب - یزد                ج - کرمان            د -   خراسان جنوبی

2 – میزان پراکندگی جمعیّت در کدام استان بیشتر است ؟

الف - یزد       ب -  سیستان و بلوچستان   ج -   قم                د -   گلستان 

3 – کدام مورد از استان های کناره ی خلیج همیشه فارس می باشد ؟

الف - فارس         ب -  گیلان         ج -   بوشهر            د -   بندر عبّاس

4 – کدام مورد از صنایع مادر است ؟

الف - یخچال سازی    ب -  اتومبیل سازی    ج -  ماشین سازی      د -  کیف و کفش

5 – مهم ترین رود ترکمنستان ........ است که از افغانستان سرچشمه گرفته و به دریاچه آرال در ازبکستان می ریزد.

الف - آمودریا       ب -  اترک              ج -   تجن                   د -  ارس    

6 – پیمان تصمیم دارد به کشورهای دیگر خرما صادر نماید او برای تهیّه ی خرما به کدام استان زیر برود بهتر است ؟

الف - همدان            ب -  کرمان             ج -  لرستان           د -  گلستان

7 - اروند رود از به هم پیوستن کدام رود ها به وجود می آید؟    

الف - دجله و فرات     ب -  دجله و کارون        ج -  کارون و فرات      د -  شطّ العرب و کارون

8 – پایتخت افغانستان شهر ...............است و مهمترین شهرهای این کشور قندهار و هرات و مزار شریف می باشد

الف - آنکارا           ب -  باکو            ج -   کابل                  د -   بغداد

9 - محمد برای آشنای با زبان ترکی به کدام کشور همسایه سفر کند بهتر است ؟

الف - ترکیه         ب -  ترکمنستان         ج -   جمهوری آذربایجان     د -   موارد الف و ج

10 - در جنوب افغانستان کدام کشور قرار دارد ؟

الف -  ترکمنستان       ب -    ایران            ج -   پاکستان              د -    ارمنستان

11 - ناحیه مرتفع کوهستانی در کدام طرف عراق قرار دارند ؟

الف - شمال غربی     ب -    شمال شرقی        ج -   شمال             د -   جنوب غربی

12 - رود ارس از کدام کشور سرچشمه می گیرد ؟

الف - ترکیه              ب -   ترکمنستان        ج -    عراق               د -    ارمنستان

 علوم

1 - ربایش مولکولهای کدام ماده کمتر است ؟

الف –  آب         ب –  پیاز     ج –   دود                   د -  سنگ

2 - کدام چشمه طبیعی نور است ؟

الف –  ماه             ب –  خورشید         ج –   شمع         د -  چراغ

3  - سجاد می خواهد سنگی را مطابق شکل رو به رو جا به جا کند امّا موفّق نمی شود . کدام مورد به او کمک می کند ؟      

الف - سنگ را بلند کرده به تکیّه گاه نزدیک کند.        ب - تکیّه گاه را به سمت چپ ببرد.

ج -  تکیّه گاه را به سمت راست برد .                       د - دستش را به تکیّه گاه نزدیک تر کند.

4  - در کدام مورد جنس ماده به کلی عوض نمی شود ؟

الف - ذوب شدن یخ     ب -  سوختن چوب       ج -  زنگ زدن آهن       د -  ور آمدن خمیر  

5– اگر در شیشه ی عطر را باز کنیم بوی عطر در فضای اطراف پخش می گردد که نشان می دهد مولکولهای عطر ........

الف – محکم همدیگر را می ربایند        ب – پیوسته در حال حرکتند و سرعتشان زیاد است    

ج   – پیوسته در حال حرکتند و سرعتشان کم است         د – حرکتی ندارند

6 - دو خاصیت مشترک همه مولکول ها چیست؟

الف – حرکت و جنبش     ب – کشش و ربایش      ج – حرکت و ربایش      د – هیچ کدام

7 -  کدام ماده ترکیب نیست .

الف – نمک              ب – نقره            ج – آب               د – اکسید آهن             

8 - مولکولها در این ماده مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اندو می توانند روی هم سر بخورند و به شکل ظرفی که در آن ریخته می شوند در می آیند این ماده چیست ؟

  الف – آب       ب – شکر           ج – گاز              د – آهن

9 - کدام وسیله مانند اهرم عمل نمی کند؟

 الف -  انبر دست         ب – سطح شیبدار    ج – در باز کن          د - گاری     

10  - از کدام جاندار زیر فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

 الف –   ماهی       ب –  گنجشک        ج -  ملخ        د -  کرم خاکی 

11–  برای جلوگیری از زنگ زدن آهن کدام راه مناسب نیست .

الف -  رنگ کردن      ب – چرب کردن      ج – الف و ب    د – نگه داری در جای مرطوب

12 - کدام مورد ماشین ساده است ؟  

  الف – چاقو       ب – دستگیره در   ج – پیچ گوشتی      د – هر سه مورد

 

 


نظرات شما عزیزان:

ابراهیم حسینی
ساعت23:38---8 آبان 1393
سلام داداش وبت عالیه
موفق باشی
راستی با تبادل لینک هم موافقم خواستی خبرم کن


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 341
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 698
بازدید ماه : 13515
بازدید کل : 62781
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1